Ringtones Galore
Ringtones Galore > Rock & Pop > Destiny's Child > Jumpin' Jumpin'
Browse
Destiny's Child "Jumpin' Jumpin'"   
a Keypress / composer ringtones
Nokia ComposerTempo: 125
8#C2 8#C2 8#C2 8#C2 4#G1 8#G1 8A1 4- 8#G1 8A1 8- 8B1 8- 8#G1 8#G1 8#G1 8#G1 8#G1 8#G1 4#G1 4A1 2- 8#G1 8#G1 8#G1 8#C2 8#C2 8#C2 8#C2 8#G1 8#G1 8#G1 4A1 4- 8#G1 4A1 4B1 8#G1 8#G1 8#G1 8#G1 8#G1 8- 4#G1 4#G1 4#F1 4E1 4#D1 4#C1
Nokia RTTTL format ringtone of Jumpin' Jumpin'
Jumpin'J:d=4,o=5,b=125:8c#6, 8c#6, 8c#6, 8c#6, 4g#, 8g#, 8a, 4p, 8g#, 8a, 8p, 8b, 8p, 8g#, 8g#, 8g#, 8g#, 8g#, 8g#, 4g#, 4a, 2p, 8g#, 8g#, 8g#, 8c#6, 8c#6, 8c#6, 8c#6, 8g#, 8g#, 8g#, 4a, 4p, 8g#, 4a, 4b, 8g#, 8g#, 8g#, 8g#, 8g#, 8p, 4g#, 4g#, 4f#, 4e, 4d#, 4c#
Ericsson
+ # c + # c + # c + # c (b) a p (b) a a p p (b) a a b p (b) a (b) a (b) a (b) a (b) a (b) a a p p (b) a (b) a (b) + # c + # c + # c (b) a (b) a (b) a a p p (b) a A B (b) A
Sony
555#*11#*****11#*****11#*****11#*****555#*****555#*****555#*****666** 555#*****666*777*666*555#*****555#*****555#*****555#*****555#*****666*** 11#*11#*****11#*****555#*****555#*****555#*****666**555#*****666*777*555#* 555#*****555#*****555#*555#*555#*444#
Like this ringtone?
Sponsored Links:-