Ringtones Galore
Ringtones Galore > Rock & Pop > Jay Z > Big Pimpin'
Browse
Jay Z "Big Pimpin'"   
a Keypress / composer ringtones
Nokia ComposerTempo: 140
4d1, 4d1, 4d1, 4d1, 8-1, 8d1, 8e1, 8d1, 16e1, 32f1, 8e1, 32-1, 16d1, 16#c1, 8d1, 4#c1, 4#c1, 4#c1, 8-1, 8b1, 8#c1, 8d1, 16e1, 32f1, 8e1, 32-1, 16d1, 16#c1, 8d1, 4d1, 4d1, 4d1, 4d1, 8-1, 8d1, 8e1, 8d1, 16e1, 32f1, 8d1, 16e1, 32f1, 8e1, 32-1, 16d1, 16#c1, 4
Nokia RTTTL format ringtone of Big Pimpin'
BigPimpi:d=4,o=5,b=140:4d, 4d, 4d, 4d, 8-, 8d, 8e, 8d, 16e, 32f, 8e, 32-, 16d, 16c#, 8d, 4c#, 4c#, 4c#, 8-, 8b, 8c#, 8d, 16e, 32f, 8e, 32-, 16d, 16c#, 8d, 4d, 4d, 4d, 4d, 8-, 8d, 8e, 8d, 16e, 32f, 8d, 16e, 32f, 8e, 32-, 16d, 16c#, 4444
Like this ringtone?
Sponsored Links:-