Ringtones Galore
Ringtones Galore > Rock & Pop > Jennifer Lopez > I'm Gonna Be Alright
Browse
Jennifer Lopez "I'm Gonna Be Alright"   
a Keypress / composer ringtones
Nokia ComposerTempo: 180
8#a2 8f3 8f3 8f3 8f3 8#d3 8#c3 8#c3 8#c3 8#c3 8#a2 8#a1 8#a1 4#a1 8#a2 8#a2 8f3 8f3 8f3 8f3 8#d3 8#c3 8#c3 8#c3 8#d3 8f3 8#a1 8#a1 4#a2 4#a2 4f3 4f3 8f3 8#d3 8#d3 8#c3 8#d3 8f3 4#a1 4#a2 4#a2 4f3 8f3 4.f3 8#d3 8f3 4#f3 8f3 8#d3 4#d2 4f3 8#d3 4#c3
Nokia RTTTL format ringtone of I'm Gonna Be Alright
I'mGonna:d=4,o=5,b=180:8a#6, 8f7, 8f7, 8f7, 8f7, 8d#7, 8c#7, 8c#7, 8c#7, 8c#7, 8a#6, 8a#, 8a#, 4a#, 8a#6, 8a#6, 8f7, 8f7, 8f7, 8f7, 8d#7, 8c#7, 8c#7, 8c#7, 8d#7, 8f7, 8a#, 8a#, 4a#6, 4a#6, 4f7, 4f7, 8f7, 8d#7, 8d#7, 8c#7, 8d#7, 8f7, 4a#, 4a#6, 4a#6, 4f7, 8f7, 4.f7, 8d#7, 8f7, 4f#7, 8f7, 8d#7, 4d#6, 4f7, 8d#7, 4c#7
Ericsson
#a+ f+ f+ f+ f+ #d+ #c+ #c+ #c+ #c+ #a+ #a #a #A #a+ #a+ f+ f+ f+ f+ #d+ #c+ #c+ #c+ #d+ f+ #a #a #A+ #A+ F+ F+ f+ #d+ #d+ #c+ #d+ f+ #A #A+ #A+ F+ f+ F+ #d+ f+ #F+ f+ #d+ #D+ F+ #d+ #C+
Siemens
Ais2(1/8) F3(1/8) F3(1/8) F3(1/8) F3(1/8) Dis3(1/8) Cis3(1/8) Cis3(1/8) Cis3(1/8) Cis3(1/8) Ais2(1/8) Ais1(1/8) Ais1(1/8) Ais1(1/4) Ais2(1/8) Ais2(1/8) F3(1/8) F3(1/8) F3(1/8) F3(1/8) Dis3(1/8) Cis3(1/8) Cis3(1/8) Cis3(1/8) Dis3(1/8) F3(1/8) Ais1(1/8) Ais
Sony
6#***** 44***** 44***** 44***** 44***** 22#***** 11#***** 11#***** 11#***** 11#***** 6#***** 666#***** 666#***** 666#* 6#***** 6#***** 44***** 44***** 44***** 44***** 22#***** 11#***** 11#***** 11#***** 22#***** 44***** 666#***** 666#***** 6#* 6#* 44* 44*
Like this ringtone?
Sponsored Links:-